Årsberetning

I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer. En rekke økonomiske ogdriftsmessige forhold skal rapporteres og kommenteres i Årsberetningen, som sammen med regnskapet er selskapets offisielle status.

Vi utfører årsavslutning av regnskap med utfyllelse av ligningspapirer og selvangivelser. Vi sender inn regnskap og årsberetning til Brønnøysundregistrene, og passer på at alle frister overholdes.