Budsjettering

I budsjettet simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller tape?

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for
foretakets økonomi i neste periode.

Våre kunder har ulike behov for budsjett. Om årsbudsjett skal fordeles på måneder, om det er behov for likviditetsbudsjett eller investeringsbudsjett, så tilpasser vi det slik at kunden får det de trenger, uten å drukne i unødvendige budsjetter.

Mange ønsker lønnsbudsjett, salgsbudsjett og varekjøpsbudsjett fordelt på måneder, mens det for andre poster kan være nok med års- eller kvartalsbudsjett.

Budsjettsimuleringer kan også gi deg noen a-ha opplevelser: Hvordan vil likviditeten din
endres om du for eksempel korter ned kredittiden din fra 30 til 15 dager?

Kontakt oss, så hjelper vi deg med å sette opp ett godt budsjet å styre etter.