Økonomisk rapportering og avviksbehandling

Sikre at ledelsen kjenner den økonomiske utviklingen, og at avvik blir oppdaget og tatt tak i.

Økonomisk styring vil være å treffe nødvendige kursendringer og tiltak i tide. Under stabile driftsforhold vil økonomirapportene gi bekreftelse på at enheten ligger på rett kurs.

I tillegg til rapportering til offentlige myndigheter, tilpasser vi regnskapsrapporter til den enkelte kunde. Noen ønsker overordnede rapporter kvartalsvis, mens andre ønsker detaljerte rapporter månedlig. Vi hjelper kundene å finne et rapporteringsnivå som er hensiktsmessig for deres virksomhet.